AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
meghirdetve: 2016. április 23. napja

 


1.)    az ajánlatkérő    neve:    Hajdúszoboszlói Sportegyesület    
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. 
Tel: +36 20 944 0871; +36 30 696 3707
email: csikibelaferenc@gmail.com


2.)    az eljárás – fajtája: nyílt pályázat 


3.)    a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:    A dokumentáció térítési díj nélkül átvehető az ajánlattételre felkért szervezetek részéről. 


4.)    beszerzési határideje: az ajánlattételi határidő időpontja, azaz: 2016. április 25. 10:00 óra

– beszerzési helye:    Hajdúszoboszlói Sportegyesület székhelye 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.

– beszerzésének pénzügyi feltételei:    térítésmentes


5.)    beszerzés     tárgya:    Sportöltöző felújítás + emelet ráépítés a Hajdúszoboszló, Sport utca 5. sz. ingatlanon – építési kivitelezési munkák.

    (CPV: 45000000-7 Építési munkák)


   mennyisége:    Az öltöző fsz. + emelet kialakítású. Fsz: 267,09m2 + 244,58 m2 összesen: 511,67 m2
 
A részletes feladatot a dokumentáció tartalmazza.


6.)    a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván:
Vállalkozási szerződés az 5.) pontban foglalt tevékenységre kerülnek megkötésre.


7.)    a teljesítés határideje:    

2016. augusztus 31. Korábbi teljesítési határidő megajánlható, elbírálási résszempont. 

– helye: Hajdúszoboszló, Sport utca 5. sz.

8.)    az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
A projekt megvalósításához ajánlatkérő támogatást vesz igénybe, a projekt utófinanszírozású.

A beszerzés tárgyát képviselő beruházás esetén nem kérhető előleg. 
A teljesítés során:
maximum 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. Az első részszámla benyújtható a műszaki tartalom legalább 30%-os (az ajánlatkérő által igazolt) készültségnél. A második résszámla a benyújtható a műszaki tartalom legalább 70%-os (az ajánlatkérő által igazolt) készültségnél. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
·    a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kötbér, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a.
·    Bankgarancia a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítéka, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 3%-a. 
·    12 hónap teljes körű jótállás

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell és biztosítéknak a szerződéskötésig rendelkezésre kell állnia.

9.)    az ajánlatok értékelési szempontja:    összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontok alapján:
 részszempont                    súlyszám
1. nettó ajánlati ár (HUF)                70
2. vállalt teljesítési határidő (dátum)        10
3. sportlétesítmény vagy ahhoz kapcsolódó létesítmény fejlesztésen végzett 
    beruházás igazolása, az elmúlt 5 évből        10
4. garanciák                         10

10.)    a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában akivel szemben a Kbt. 62-63. § szerinti kizáró okok fennállnak.
Továbbá nem lehet ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezés területén két évnél rövidebb ideje működő vállalkozás.

Ajánlattevőnek az ajánlatban kell igazolnia, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62-63. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

11.)    az ajánlattételi határidő:    2016. május 8. 10:00 óra

12.)    az ajánlat benyújtásának helye:    

Hajdúszoboszlói Sportegyesület székhelye 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.

13.)    az ajánlattétel nyelve:        magyar
Idegen nyelvű dokumentumokkal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő által készített felelős fordítást is elfogadja.

az ajánlatok felbontásának    helye:    Hajdúszoboszlói Sportegyesület székhelye 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. ideje:    2016. május 8.  10:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:    az ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők képviselői, akik nyilatkozattételre jogosultak 

14.)    az ajánlati kötöttség minimális időtartama:    az ajánlat beérkezésétől számított 90 nap

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani postai úton az ajánlatkérő székhelyére címezve. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya megismerhető.
Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlathoz kapcsolódóan munkanemenkénti részletes, tételszám szerinti költségvetést kell csatolni, melyből a pontos mennyiségek és egységárak egyértelműen megállapíthatók. 

·    További információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be: 

Hajdúszoboszlói Sportegyesület    – Csiki Béla elnök
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. 
Tel: +36 20 944 0871; +36 30 696 3707
email: csikibelaferenc@gmail.com

·    Az ajánlathoz csatolni kell a gazdasági társasági formában működő ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát, valamint a cégkivonat szerint – a jelen eljárás vonatkozásában – a cégjegyzésre jogosult akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban.

·    Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.

·    Az Ajánlattevőnek és az ajánlatban megjelölt, építési munkát végző szervezeteknek ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. 

·    Építési beruházás – esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.
·    Az elbírálás során részfeladatonként adható pontszám: 1-10. A résszempont szerinti legkedvezőbb vállalás 10 pontot kap, az egyéb vállalások a legkedvezőbb vállaláshoz viszonyított arányos pontszámot kapnak. 

 

Az Ajánlattételi Felhívás szerkesztett változata letölthető az alábbi linkre kattintva.

 Ajánlattételi felhívás_emelet ráépítés

 

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás