Ajánlattételi felhívás

"Sportpálya lelátó tetőfedés"

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

meghirdetve: 2017. június 15. napján

 

 

 1. az ajánlatkérő           neve:  Hajdúszoboszlói Sportegyesület      

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 5.

Tel: +36 20 944 0871; +36 30 696 3707

email: csikibelaferenc@gmail.com

 

 1. az eljárás típusa: nyílt pályázat

 

 1. a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:    a dokumentáció időpontegyeztetést követően átvehető az azt kérelmező szervezet részéről.

 

 1. – dokumentáció beszerzési határideje: az ajánlattételi határidő időpontja, azaz: 2017. június 30. 10:00 óra

– beszerzési helye:     Hajdúszoboszlói Sportegyesület, 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 5.

– beszerzésének pénzügyi feltételei:           térítésmentes

 

 1. beszerzés       tárgya:            meglévő sportpálya lelátójának tetőfedése a Hajdúszoboszló, Sport utca 5. sz. ingatlanon építési kivitelezési munkák:

                                    (CPV: 45212221-1 Sportpályák építményeinek kivitelezése)

mennyisége:  3, 47 m építménymagasságú, 355, 28 m2 vízszintes vetületű – 452 fő befogadására képes – tető

A részletes feladatot a dokumentáció tartalmazza.

 1. a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván:

Vállalkozási szerződés az 5.) pontban foglalt tevékenységre kerül megkötésre.

 1. a teljesítés határideje és helye:      
 • ideje: 2017. augusztus 31. Előteljesítés lehetséges, azaz korábbi teljesítési határidő megajánlható, értékelési részszempont.

– helye: Hajdúszoboszló, Sport utca 5. /HSE sportpálya/

 1. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés(ek) pénzneme: HUF

A projekt megvalósításához ajánlatkérő támogatást vesz igénybe, a projekt utófinanszírozású.

A beszerzés tárgyát képviselő beruházás esetén nem kérhető előleg.

A teljesítés során: 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. Az részszámla benyújtható a műszaki tartalom legalább 30 %-os (az ajánlatkérő által igazolt) készültségnél.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

 • a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke legalább a nettó ajánlati ár 10%-a. Kedvezőbb mérték is megajánlható (értékelési részszempont), azonban annak maximuma 20 %.
 • 12 hónap teljes körű jótállás.
 • késedelmi kötbér: naponta a szerződéses nettó érték 1 %-a.
 1. az ajánlatok értékelési szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontok alapján:

 részszempont                                                           súlyszám

1. nettó ajánlati ár (HUF)                                        70

2. vállalt teljesítési határidő (dátum)                     20

3. meghiúsulási kötbér mértéke (%)                       10

 1. a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
 • Az eljárásan nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62-63. § szerinti kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója nem tartozik a Kbt. 62-63. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

 • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezés területén két évnél rövidebb ideje működő vállalkozás.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az építőipari kivitelezés területén folytatott tevékenységének megkezdéséről.

 

 1. az ajánlattételi határidő:       2017. június 30. 10:00 óra
 2. az ajánlat benyújtásának helye:     

Hajdúszoboszlói Sportegyesület, 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 5.

 1. az ajánlattétel nyelve:                      magyar

Idegen nyelvű dokumentumokkal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő által készített felelős fordítást is elfogadja.

 

 1. az ajánlatok felbontásának  helye és ideje:           Hajdúszoboszlói Sportegyesület, 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 5.; 2017. június 30.  10:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:   az ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői, akik nyilatkozattételre jogosultak.

 

 1. az ajánlati kötöttség minimális időtartama:            az ajánlat beérkezésétől számított 30 nap

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani postai úton az ajánlatkérőnek címezve. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat megismerhető.

Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlathoz kapcsolódóan munkanemenkénti részletes, tételszám szerinti költségvetést kell csatolni, melyből a pontos mennyiségek és egységárak egyértelműen megállapíthatók.

 • További információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be:

Hajdúszoboszlói Sportegyesület – Csiki Béla elnök

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 5.

Tel: +36 20 944 0871; +36 30 696 3707, email: csikibelaferenc@gmail.com

 • Az ajánlathoz csatolni kell a gazdasági társasági formában működő ajánlattevő, alvállalkozó részéről a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát, valamint a cégkivonat szerint – a jelen eljárás vonatkozásában – a cégjegyzésre jogosult akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban.
 • Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.
 • Az ajánlattevőnek és az ajánlatban megjelölt, építési munkát végző szervezeteknek ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.
 • Az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.
 • Az elbírálás során részfeladatonként adható pontszám: 1-10. A résszempont szerinti legkedvezőbb vállalás 10 pontot kap, az egyéb vállalások a legkedvezőbb vállaláshoz viszonyított arányos pontszámot kapnak.
 • Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

FELOLVASÓLAP

meglévő sportpálya lelátójának tetőfedéséhez

 

 

Ajánlattevő neve: ………………………………………………………………………………………..

 

Ajánlattevő címe: ………………………………………………………………………………………..

 

Ajánlattevő képviselőjének neve: ……………………………………………………………………

 

Ajánlattevő elérhetősége: tel: …………………………, e-mail: …………………………………..

 

 

Ajánlati ár: ……………………….,-Ft + ÁFA

 

Teljesítési véghatáridő: 2017.  …………………  …

 

Meghiúsulási kötbér mértéke (min. 10 %,. max. 20 %): ………….. %

 

………………………… (helység), …………………………… (dátum)

 

 

 

 

                                                                                        ………………………………………..

                                                                                                       cégszerű aláírás

 

 

 

Letölthető dokumentum:

Ajánlattételi-felhívás_lelátó

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás